Gå til indhold

Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen er den fælles juridiske myndighed for syv af styrelserne i Skatteministeriets koncern.

Syv styrelser i Skatteforvaltningen

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.

Toldstyrelsen

Toldstyrelsen understøtter smidig handel på tværs af grænser og sikrer en effektiv toldkontrol.

Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen sikrer retvisende, ensartede og gennemskuelige ejendomsvurderinger, der udgør grundlaget for den løbende ejendomsbeskatning.

Gældsstyrelsen

Gældsstyrelsens opgave er at sikre, at så mange som muligt betaler deres gæld til det offentlige, og at ny gæld forebygges.

Motorstyrelsen

Motorstyrelsen sikrer, at alle motorkøretøjer er registreret korrekt, og at værdifastsættelse og afgiftsberegning sker ensartet og gennemskueligt.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen vedligeholde eksisterende it-systemer og udvikle tidssvarende og fremtidsparate it-løsninger.

Administrations- og Servicestyrelsen

Administrations- og Servicestyrelsen sikrer, at Skatteministeriets koncern er understøttet af en effektiv og professionel service og administration.

Læs mere om Skatteforvaltningen

Borger- og retssikkerhedschefen

Borger- og retssikkerhedschefens har fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne oplever en ensartet og retfærdig behandling.

Skatterådet

Skatterådet bistår Skatteforvaltningen ved forvaltningen af lovgivningen om skatter og afgifter, bortset fra lovgivning om told.