Gå til indhold

Om databeskyttelsesrådgiveren

For hele Skatteministeriet er der udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der kan hjælpe med at besvare spørgsmål om, hvilke regler der gælder, når Skatteministeriet behandler dine personoplysninger.

Når Skatteministeriet behandler oplysninger om dig, fx dit navn, adresse og cpr-nummer, har de et ansvar for, at dine oplysninger bliver behandlet korrekt og lovligt efter gældende regler.

Der er i Skatteministeriet udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver (DPO), der er databeskyttelsesrådgiver for Skatteministeriets departement, Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen og Spillemyndigheden. Skatteministeriets databeskyttelsesrådgiver vejleder bl.a. om reglerne for behandling af personoplysninger og skal overvåge, om Skatteministeriet overholder reglerne. 

Databeskyttelsesrådgiveren er også kontaktpunkt for dig, hvis du som borger, virksomhed eller medarbejder hos os har spørgsmål til reglerne om behandling af personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål til, hvordan Skatteministeriet behandler dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til lovligheden af den behandling, som Skatteministeriet foretager. Hvis du har spørgsmål til dette, skal du rette henvendelse til den enkelte myndighed i Skatteministeriets koncern.

Databeskyttelsesrådgiveren har tavshedspligt og er underlagt regler om fortrolighed i udførelsen af sine opgaver.