Gå til indhold

Om Skatteforvaltningen

Skatteforvaltningen er en myndighed under Skatteministeriets koncern, der varetager opgaver som fx gældsinddrivelse til det offentlige, offentlige vurderinger af ejendomme og grunde, afregning og kontrol af skatter og afgifter på person, erhvervs- og selskabsområderne.

Skatteforvaltningen består af syv specialiserede styrelser, der hver især løser opgaver inden for deres kerneområde. De syv styrelser er:

En ramme for et effektivt skattevæsen

Styrelserne er samlet i en fælles juridisk forvaltningsmyndighed, da det er en forudsætning for, at styrelserne kan løfte kvaliteten af opgaveløsningen i det danske skattevæsen.

Da styrelserne er en del af samme myndighed, kan de nemt dele relevant data med hinanden, ligesom de kan foretage en målrettet og sammenhængende skattekontrol på tværs af styrelserne i Skatteforvaltningen. Det sikrer effektive arbejdsgange, korrekt sagsbehandling i styrelserne og en styrket indsats mod skattesvindel.

Én juridisk myndighed gør det muligt at anvende de mange tæt indbyrdes it-systemer, som skal udskiftes og moderniseres over det kommende årti.

Sammenhængende service på tværs af styrelser og fagområder

Borgere og virksomheder møder de forskellige styrelser hver især alt efter, hvad kontakten til skattevæsenet handler om. Drejer det sig fx om indregistrering af en bil, er det Motorstyrelsen, du er i kontakt med, og drejer det sig om ejendomsskat, er det i Skattestyrelsens regi.

Ofte rækker spørgsmål til skattevæsenet ud over et enkelt fagområde. Når de syv styrelser kan samarbejde på tværs af Skatteforvaltningen, fordi de er samlet i én juridisk myndighed, kan de sammen sikre, at borgere og virksomheder altid kan få de svar, der er brug for i skattemæssigt regi. Skatteforvaltningen skaber derfor en sammenhængende service på tværs af styrelserne.

Fordi Skatteforvaltningen er den juridiske myndighed, der formelt træffer afgørelser, fremgår det af fx breve, e-mails og publikationer fra de enkelte styrelser, at de er en del af Skatteforvaltningen.