Gå til indhold

Om Borger- og retssikkerhedschefen

Borger- og retssikkerhedschefen skal være med til at forankre og udbrede kendskabet til retssikkerhed som et bærende værdigrundlag i Skatteministeriets arbejde. Borger- og retssikkerhedschefens opgave er blandt andet at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet, så skatteyderne oplever en ensartet og retfærdig behandling.

Borger- og retssikkerhedschefen:

  • Fungerer selvstændigt og uafhængigt af hele Skatteministeriet.
  • Kan iværksætte undersøgelser.
  • Vurderer selv hvilke sager, der skal undersøges.
  • Kan henstille til ændringer i Skatteforvaltningens procedurer og arbejdsgange.

Yderligere har Borger- og retssikkerhedschefen opgaver i relation til behandlingen af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling.

Se SKM2018.349.SKTST

Borger- og retssikkerhedschefen:

  • Foretager 2. behandling af indsigelser over Skatteforvaltningens sagsbehandling.
  • Følger kvartalsvis op på indsigelser og svar herpå, og drøfter status med styrelsesdirektørerne. Det sker med henblik på at sikre den fornødne kvalitet, herunder ensartethed, i behandlingen af indsigelser.
  • Afgiver en årlig beretning om behandlingen af indsigelser. Beretningen bliver offentliggjort på Borger- og retssikkerhedschefens hjemmeside.