Gå til indhold

Personligt fremmøde for Skatterådet

Hvis du søger om bindende svar, kan du få personligt fremmøde for Skatterådet.

Spørger får fremsendt et udkast til sagsfremstilling med henblik på at kunne afgive bemærkninger og får her at vide, at man kan anmode om lejlighed til at fremføre sine kommentarer over for rådet.

Skatteyderen mv. får normalt tilladelse til at ytre sig mundtligt over for Skatterådet. Rådet træffer kun beslutning, hvis der bliver tale om at nægte foretræde. Formanden vurderer, om en anmodning bør imødekommes, og formanden kan selv beslutte, om en anmodning skal imødekommes. Af hensyn til en smidig planlægning og forberedelse af Skatterådets møder er praksis, at det er sekretariatet, der giver tilladelse til personligt fremmøde i de sager, hvor sagsfremstillingen indeholder en hel eller delvis negativ indstilling. I sager med positiv indstilling er praksis normalt den, at sekretariatet afslår anmodningen om personligt fremmøde, og at formanden for Skatterådet orienteres herom.

Rådet kan opfordre skatteyderen mv. til at give møde.