Gå til indhold

Til rådsmedlemmerne

Håndbog for Skatterådets medlemmer

Forord

Håndbogen henvender sig til medlemmer af Skatterådet, og indeholder forskellige oplysninger af især praktisk art om Skatterådets opgaver, sammensætning og dagsorden for møderne m.v.

Herudover beskriver håndbogen krav til medlemmers habilitet, offentliggørelse af egen stemmeafgivning samt høring og aktindsigt.

Håndbogen udleveres til nye medlemmer af Skatterådet. Herudover er den tilgængelig i en elektronisk version på www.skatteforvaltningen.dk.

Generelle spørgsmål vedr. Skatterådet kan rettes til kontorchef Jakob Schou på enten mail JWS@sktst.dk eller tlf. 72 37 02 36. 

Indholdsfortegnelse